VASS - Scenkonst som vågar

VASS är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

VASS är ett unikt samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne. VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigruppsföreställningar utanför storstäderna! Medverkande städer är Simrishamn, Ängelholm, Kristianstad och Lund.

Medverkande

Höst 2018/vår 2019: Lidia Wos, Because the day was sunny

Höst 2017/vår 2018: Danstapas, med Ingrid Rosborg, Viktor Fröjd och Maria Naidu, producerad av Danscentrum Syd/Marie Sol Sandberg

Vår 2017: Khamlane Halsackda, The Doctor

Höst 2016: Memory Wax med Crisálida och Ingrid Rosborg med The journey/Clay life after you

Mer info hittar du på hemsidan

www.vass-scen.se

vass