VASS – Scenkonst som vågar

VASS är scenkonst som ifrågasätter samtiden och undersöker framtiden. Dessutom är den producerad i Skåne.

VASS är ett unikt samarbetsprojekt mellan Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra, Danscentrum Syd, teatrar, danskompanier och teaterföreningar i Skåne. VASS tar föreställningarna till publiken och visar att det går att arrangera frigruppsföreställningar utanför storstäderna! Medverkande städer är Simrishamn, Ängelholm, Kristianstad och Lund.

Medverkande hösten 2016 är:
Memory Wax med Crisálida, Ingrid Rosborg med The journey/Clay life after you och Teater Theatron med Jag går över gränser men är ändå kvar.

 

Mer info hittar du på hemsidan

www.vass-scen.se

vass