Teresia Björk

SHARING SESSION

Torsdagen den 14 mars kl. 11.15-12.45

Mitt fokus är att ge en klass utifrån min metod som bygger på att med enkla verktyg skapa koreografi och uttryck ihop med olika improvisationsövningar.
Klassen  ger en relevant förberedelse för en dansares dagliga träning och arbete byggt på lust och kreativitet.
Vi kommer även prova oss fram i godhetens tecken och tema -undersöka hur vi översätter det till uttryck och koreografi.