SKAPANDE SKOLA

Dans i Skapande skola utbudsblad

Att välja dans till ett skapande skola-projekt är att ge möjlighet för elever att uttrycka sig med och genom kroppen. Mötet med klasskamrater ställs i ett helt nytt perspektiv då kroppen är kommunikationsmedlet. I dansen är det skapande elementet alltid närvarande och kreativiteten i fokus. Dans är ett brett kunskapsområde med många olika ingångar, som fungerar utmärkt att integrera med olika skolämnen och teman. Exempelvis kan eleverna ta del av en föreställning med efterföljande workshop eller samtal, för att på så sätt få fördjupad kunskap och förståelse för olika situationer, sammanhang och ämnen.

Danscentrum Syd har flera medlemmar som har gedigen erfarenhet av att arbeta med Skapande Skola. De är både koreografer, dansare och pedagoger som genom sin specifika praktik och kunskap har kompetens att utforma och integrera just era önskemål och behov i ett Skapande Skola-projekt. Många har redan färdiga förslag, men de utformas också i samarbete med beställaren. Vi kan hjälpa er att komma i kontakt med professionella utövare inom dansområdet i södra Sverige, varefter ni i dialog med varandra kommer överens om vad just ert spännande projekt ska innehålla!

Här kan du läsa mer om det statliga bidraget som går att söka från Kulturrådet.

VÅRA KOREOGRAFER, DANSARE OCH PEDAGOGER SOM ARBETAR MED SKAPANDE SKOLA:

Kulturrådet skriver att alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

 

”Skapande Skola stimulerar elevens ökade kreativitet och nyfikenhet och det stärker självförtroendet att våga pröva nya saker och egna idéer. Det ökar elevernas samarbetsförmåga, mod att ifrågasätta och att ha ett kritiskt granskande sätt.

 

 

”Lärarna har fått fördjupad kunskap om hur olika konstarter kan användas som medel i undervisningen. Särskilt uppmärksammat är de samarbetsövningar om problemlösning som genomförts.

 

 

”Barn som har svårare att använda skolans traditionella uttrycksätt i tal och skrift har genom arbete med andra uttryck blommat ut.

 

 

 

Citat hämtade från Kulturrådet sammanställning. Läs mer på Kulturrådets webbplats.