NYHET! SHARING SESSIONS

Sharing sessions är ett medlemsinitiativ med förhoppning om att skapa en plattform för kollektivt utforskande och kunskapsutbyte inom dans. Under våren kommer sex olika danskonstnärer initiera en klass baserat på deras egna konstnärliga praktiker och vad som intresserar dem där och då. Fokus ligger på att tillsammans undersöka de idéer, koncept eller metoder som föreslås. Ett tillfälle för konstnärer att mötas, inspirera och bli inspirerade eller helt enkelt bara ett tillfälle att röra på sig tillsammans.
Sharing sessions kommer ligga på torsdagar efter morgonklassen och varar i 1,5 timme.

30 AUGUSTI: GRAHAM ADEY

“I’m interested in how dance artists interpret and project information they receive.
I use the idea of images to form the basis of discussions that develop into a framework by which the artist must navigate through improvisation.
Then during the workshop I will observe and find associating connections that are either personal to one’s self or that of the dancer to build material.”

13 SEPTEMBER: NIDIA MARTINEZ BARBIERI

“Jag vill dela med er hur jag arbetar med Argentinsk Tango. Genom detta tränar jag kontakten på ett specifikt sätt, annorlunda mot vad vi oftast gör i samtida dans.
Vi ska aktivt lyssna på Argentinsk Tango för att be musik rör oss.”

27 SEPTEMBER: EMMA-CECILIA AJANKO

“Jag kommer att dela med mig av olika visualiseringar och bilder som jag arbetar med för att utforska olika sätt att uppleva kroppen på.
Jag ser dansaren som en sensuell varelser och genom att arbeta med de olika sinnena kommer vi att experimentera med att
skapa en komplex kropp fylld av olika upplevelser som utgångspunkt för rörelsen och dansen.”

4 OKTOBER: REBECKA BERCHTOLD

“Under min sharing session sätter vi ihop en show och sen repar vi <3 Vi spenderar två timmar med varandra och tillsammans med dansen.
Vi lär oss någon typ av form, vi bygger någon typ av relation, vi kör någon typ av show, vi genererar någon typ av kunskap, vi upplever någon typ av känsla,
vi dansar någon typ av dans. Denna sharing session vill dansa och fråga något angående kvalité.”

18 OKTOBER: MARIA NAIDU

“Jag har under några år haft förmånen att få arbeta med dans/rörelse i Lunds Domkyrka.
Jag har undersökt hur närvaron av en kropp, i konstant rörelse under en längre tid, påverkar Domkyrkobesökarens upplevelse av platsen.
För att klara av att arbete så länge, upp till fem timmar i sträck, har jag utvecklat en metod för rörelse.
Metoden funkar för mig men jag vill veta om den gör det även för andra och i så fall, hur jag bäst förmedlar den.”

I NOVEMBER: LIDIA WOS

“I mitt skapande använder jag en metod som jag kallar “Action based choreography”.
Metoden, som jag använder oavsett om jag arbetar med professionella dansare, skådespelare eller amatörer,
innebär att jag utgår från naturliga rörelser och situationer ofta hämtade från vardagslivet.
För mig handlar det om att plocka fram det naturliga rörelsespråk som vi alla har. Allt kan omvandlas till koreografi.”

15 NOVEMBER: DANIEL JEREMIAH PERSSON

“Det där bordet i rummet… tröjan… vattenflaskan… Saken, entiteten, partnern, inspirationen.
Låt oss ta tillfälle till att ge liv och en identitet åt de fysiska objekten vi är omgivna av.”

29 NOVEMBER: SALLY O´NEILL

“Genom vår fysiska kontakt med varandra kan vi både bli mer medvetna om våra kroppar liksom de andra kropparna som vi rör eller som rör oss.
Vem tar initiativet till rörelse? Jag själv eller den andra personen i sin manipulation av min kropp?
I min sharing session bjuder jag in till att utforska vad kontakt och manipulation gör med både vår kroppsmedvetenhet och våra motiv till rörelse.”