NYHET! SHARING SESSIONS

Sharing sessions är ett medlemsinitiativ med förhoppning om att skapa en plattform för kollektivt utforskande och kunskapsutbyte inom dans. Under våren kommer sex olika danskonstnärer initiera en klass baserat på deras egna konstnärliga praktiker och vad som intresserar dem där och då. Fokus ligger på att tillsammans undersöka de idéer, koncept eller metoder som föreslås. Ett tillfälle för konstnärer att mötas, inspirera och bli inspirerade eller helt enkelt bara ett tillfälle att röra på sig tillsammans.
Sharing sessions kommer ligga på torsdagar efter morgonklassen och varar i 1,5 timme.

25 JANUARI: LISA NILSSON

“Min klass handlar om motstånd i kroppen och i rummet. Vi kommer att röra oss på skalan mellan att använda mycket kraft och att släppa efter. Vi använder denna skala till att fokusera på isolerade delar av kroppen eller hela kroppen på en gång.”

1 MARS: ELISE BREWER

“Hur lyssnar en till ljud som ljud, vad föreslår detta lyssnande, hur rör sig en lyssnande kropp, hur påverkar ljudets materialitet vår uppfattning om oss själva och vår omgivning? Dessa frågor kommer leda vår undersökning där intima konserter och techno förhoppningsvis kommer ingå.”

22 MARS: ROBERT LOGRELL

“5pp vs meisner 5pp, 5 principle principles är en teknik som utvecklats tillsammans med Sanna Blennow och tar avstamp i bmc, ett strukturerat upplopp mot trans och extas! Meisner teknik utgår ifrån ett direkt omnämnande av händelser. Klassen kommer experimentera med att sammanfoga inre och yttre aspekter av närvaro.”

5 APRIL: JILDA HALLIN

“Jag är intresserad av det fysiska mötet mellan oss som deltar på klassen. Vi utgår från den tillfälliga kroppen och rör oss därifrån. Jag erbjuder en stund av omhändertagande och stöttande.”

12 APRIL: SANNA BLENNOW

“My methods change depending on the project I’m working on, usually explorations involve breathing, moving, writing & drawing. For this sharing session I’d like to do what I do best; tap into my intuition and go with the flow. Depending on who shows up and what the vibe is like. We might do a breathing meditation or a guided meditation in visualizing, later on move into some touching, sensing and feeling. Or an aerobic class or something completely different entering a pre-state, a state of before naming.”

19 APRIL: MARIE ANDERSSON

“Under denna Sharing Session så vill jag dela med mig av några av de metoder som vi utvecklat inom den kreation jag är mitt uppe i; Fraktal. Vi jobbar med att förkroppsliga och förmedla naturliga fenomen så som tex. förvandlingen mellan fast till flytande form eller symmetrisk/fraktala mönster. Genom improvisation och att lyssna på kroppens natur.”