Malin Astner

Malin Astner är utbildad på Danshögskolan i Stockholm där hon tog sin examen 2002.
Hon har sen dess arbetat frilans och inom institution främst som dansare, danspedagog och repetitör.
Malin arbetar sen 2016 på Den Danske Scenekunstskole i Köpenhamn där hon undervisar i dans och koreografi.
Mer information på malinastner.com

 

Improvisation 11/10 och 22/11: I denna klass undersöker vi vad som genererar rörelse , vi aktiverar alternativa källor till rörelse och vår spontanitet.
En utgångspunkt är förhållandet mellan vibration, resonans och rum, en annan är vår observation och aktion i förhållande till kontexten vi befinner oss i.
Vi arbetar med förändring och hur vi kan föreställa oss saker annorlunda.
I klassens andra del jobbar vi på hur vi kan rikta fokus och uppmärksamhet i dansen och utförandet.
Vi växlar mellan att utföra och bevittna för att också kunna analysera det skapade.