KULTURDEKLARATION SKÅNE 2019

For information about the Declaration of culture in Skåne in English, please contact us at Danscentrum Syd.

Här kan du läsa Kulturdeklarationen från Skånes fria kulturaktörer

Region Skånes kulturnämnds verksamhetsplan för 2019 inleds med ord om hur konst och kultur är grundbultar i ett demokratiskt samhälle, hur de värnar och stärker yttrandefriheten. Kulturnämnden vill vidare främja ”ett rikt konst- och kulturliv med bredd och spets” som alla ska ha tillgång till på lika villkor.
För att möta regionfullmäktiges besparingskrav tog den nya kulturnämnden i Region Skåne torsdagen den 10 januari 2019 ett beslut att “pausa” ekonomiska medel i form av kulturbidrag till fria utövare inom samtliga konstområden. Läs vidare: Kulturdeklaration Skåne 2019