Kajsa Ingemansson

Kajsa Ingemansson är en skådespelare, scenkonstnär och pedagog/performance coach med rörelsen i fokus. Hon driver KAMI Performance Works och jobbar som rörelselärare på Teaterhögskolan i Malmö. Hon är även regelbunden gästlärare vid South Bank Alexander Technique Center i London och hälso- och performance expert hos Inside Scandinavian Business.
Hon tillbringat många år i USA där hon examinerades 2007 med en MFA i Ensemble Based Physical Theatre på Dell’Arte International i CA, USA och följande sju år arbetade hon med UMO Ensemble på Vashon Island utanför Seattle. Som skådespelare sågs hon bland annat i Final Broadcast, Rubble Women, Red Tiger Tales, El Dorado och Maldoror. Hon startade och drev UMO School of Physical Arts, där hon också undervisade i akrobatik och clown. Under tiden i USA blev hon också lärare i Alexandertekniken.
Som lärare/coach specialiserar hon sig på ProPersonal Training för artister och är skaparen av Empowered Performance Transformations (EPT). EPT betonar nödvändigheten av självets integration och de medvetna val som behövs för att designa hållbara sätt att röra sig mellan alla uppgifter, roller och områden i livet.
Alexandertekniken används som bas i hennes coaching för att garantera en medveten, konkret och helhetsbaserad utveckling mot olika fysiska, mentala, spirituella, emotionella, sociala eller performativa mål.

”The Alexander Technique is “the technique under all techniques,” because it is a process of embodied thinking, sensing, and acting.
Through studying the Alexander Technique, dancers can move with greater ease, poise, and accomplishment, regardless of the movement style.”
–        Glenna Batson

Alexandertekniken
”The Alexander Technique is “the technique under all techniques,” because it is a process of embodied thinking, sensing, and acting.
Through studying the Alexander Technique, dancers can move with greater ease, poise, and accomplishment, regardless of the movement style.”
Alexandertekniken (AT) är en konstruktiv psykofysisk utbildningsprocess som ser till din underliggande koordination och hur den påverkar hela din mänskliga design.
Den levererar en skräddarsydd kompass för all aktivitet i såväl ordinära som extraordinära situationer så du kan göra det du gör med större val- och rörelsefrihet.
Till skillnad från att agera på autopilot, mer eller mindre omedvetet, kan du över tid och i stunden medvetet byta ut de icke önskvärda rörelse-,
beteende- och prestationsmönster som står i din väg till de som är i linje med hur du vill ha det, både i den professionella och personliga arenan.
AT används av skådespelare, dansare, musiker, sångare och idrottare över hela världen för att optimera framträdande och prestation i röst och rörelse.
Artister söker sig ofta till tekniken, antingen för att de upplever smärta eller obehag i sitt konstutövande, eller känner sig låsta tekniskt, eller kreativt i sitt hantverk på något sätt.
AT är ett utmärkt verktyg för att ta hand om denna sortens problem.
Denna 3-dagars workshop ger en praktisk introduktion till Alexandertekniken som integreras i det dagliga arbetet omedelbart.
Möjlighet för var individ att adressera specifika frågor, utmaningar eller problem kommer att ges upprepade gånger.
I förlängningen bidrar arbetet till en dynamisk och kreativ relation till ditt konstutövande som breddar och fördjupar uttrycksrepertoaren och är oändligt förnybar i takt med din egen utveckling och det du vill åstadkomma. Ett oumbärligt verktyg i självets och det konstnärliga uttryckets evolution.

Läs mer om tekniken här och hela Glenna Batsons text om dans & AT:

https://www.alexandertechnique.com/articles/dance/