DANSGOLV

Ett dansgolv måste vara uppreglat med brädor vertikalt och
horisontellt så att det kommer upp en bit från golvet. På så sätt ger det
förutsättningarna för ett golv med svikt i så att dansarna inte hoppar
direkt på betong som underlag.
När golvet är reglat med brädorna så täcks det oftast med ett skummaterial och
sedan MDF /Plywood. Avslutningsvis läggs ett önskat träslag på, tex björk.

Bilder från LBdansgolv

Därefter väljs en passande dansmatta som finns i olika tjocklekar
beroende om den skall vara portabel eller fast monterad.
Dansmattan kan också väljas utifrån dansstilar om det är balett, stepp eller
street dance tex.

Ett bra golv är en nödvändighet för att kunna förebygga och motarbeta skador, förslitningar samt för att vid mer tekniskt svåra övningar kunna träna upp den styrka som behövs för att dansa. Detta gäller för alla dansstilar och är en förutsättning för att bedriva dansundervisning.

Bilder från Danscentrum Syd, foto Jeanette Thuresson

 

 

 

 

 

Kontakta gärna oss på Danscentrum Syd om du har frågor om vilka golv som är passande att arrangera dans på, vi hjälper gärna till.