Daglig träning


NYHETER VÅREN 2018!

KOREOGRAFISKA VERKTYG – PRAKTISKA PRAKTIKER

Tre moduler för dig som vill fördjupa ditt koreografiska arbete i grupp. Varje modul består av två träffar. Robert Logrell leder gruppen i att samla koreografiska praktiker och tillämpar dem i lab-miljö. Koreografiska praktiker äger rum på onsdagar kl 11.15 – 15 (med lunchpaus) med start den 7 februari.

Läs mer här.

SHARING SESSIONS

Sharing sessions är ett medlemsinitiativ med förhoppning om att skapa en plattform för kollektivt utforskande och kunskapsutbyte inom dans. Under våren kommer sex olika danskonstnärer initiera en klass baserat på deras egna konstnärliga praktiker och vad som intresserar dem där och då. Fokus ligger på att tillsammans undersöka de idéer, koncept eller metoder som föreslås. Ett tillfälle för konstnärer att mötas, inspirera och bli inspirerade eller helt enkelt bara ett tillfälle att röra på sig tillsammans.
Sharing sessions kommer ligga på torsdagar kl 11.15-12.45.

Se mer här samt i schemat nedan.

IMPROVISATION

Fredagar kl 11.15- 13.15. Start 2/3 då Malin Astner leder improvisationen! Snart kommer mer information.


SKRIV UT SCHEMA VÅR 2018

veckadatummån-fre 9.30-11.00 fredagar 11.15-12.45
WorkshopKoreografiska verktyg
onsdagar 11.15-15 (med lunchpaus)
Sharing Sessions
torsdagar 11.15-12.45
v 210/1-12/1 Obs! Onsd,torsd,fred.Gyrokinesis
Pietro La Loggia
v 315/1-19/1Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
v 422/1-26/1Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
25/1
Lisa Nilsson
v 529/1-2/2Jazz
Vigdis Hentze Björck
Workshop med Stephanie Thomasen i samarbete med Dansalliansen onsd, torsd, fred 13.00-17.00.
Stephanie Thomasen
v 65/2-10/2
Obs! månd, onsd, fred även modern balett 11.15.
Modernt
Jens Bjerregaard
Balett re-explored
Jens Bjerregaard
v 712/2-16/2Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Magnus Lundgren
14/2
Anatomi - kroppen som anarkist del 1
v 819/2-23/2Modern balett
Jonas Svensson
Fredagsjazz
Magnus Lundgren
21/2
Anatomi - kroppen som anarkist del 2
v 926/2 - 2/3Balett
Laura Cheesman
Improvisation
11.15-13.15
Malin Astner
1/3

Elise Brewer
v 105/3 - 9/3Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
v 1112/3 - 16/3Jazz
Malaya
Workshop med Malaya i samarbete med Dansalliansen.
11.30 - 14.30. Malaya
v 1219/3-21/3
Obs! Månd,tisd,onsd.
GAGA training
Siri Wolthoorn
21/3
Charging and channelizing del 1
v 1222/3 - 23/3
Obs! torsd,fred.
Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
22/3

Robert Logrell
v 13 PÅSK stängt4
v 14 3/4 - 6/4
Obs! måndag stängt.
Balett
Laura Cheesman
5/4
Sanna Blennow
v 15 9/4 - 13/4
Obs!
Månd. 9.30-11.00
Tisd. 11.30-13.00
Onsd. 11.30-13.00
Torsd. 9.30-11.00
Fred. 9.30-11.00
Modern balett
Arina Trostyanetskaya
Fredagsjazz
Magnus Lundgren
12/4
Jilda Hallin
v 16 16/4 - 20/4Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Magnus Lundgren
18/4
Charging and channelizing del 2
19/4
Marie Andersson
v 1723/4 - 27/4Modernt /Stream flow
Heidi Vierthaler
Workshop med Heidi Vierthaler i samarbete med Dansalliansen.
11.30 - 16.00. Heidi Vierthaler
v 181/5 - 4/5
Obs! .tisd.-fred.
Balett
Laura Cheesman
Improvisation
11.15-13.15
Malin Astner
v 197/5 - 9/5
Obs! månd.-onsd.
Balett
Laura Cheesman
9/5
Interdisciplinärt arbete del 1
v 2014/5 - 18/5Balett
Laura Cheesman
v 2121/5 - 23/5
Obs! Månd, tisd, onsd.
GAGA training
Siri Wolthoorn
v 2124/5 - 25/5
Obs! torsd,fred.
Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
v 22 28/5 - 1/6Modern balett
Jonas Svensson
Fredagsjazz
Jacob Walleberg
30/5
Interdisciplinärt arbete del 2
v 234,5,7,8/6
Obs! onsdag stängt
Balett
Laura Cheesman
Fredagsjazz
Jacob Walleberg

OM DAGLIG TRÄNING:

Daglig träning på Danscentrum Syd håller en hög nivå för professionellt verksamma utövare inom dansfältet, främst dansare, koreografer och pedagoger. Klasser och workshops finns i stilarna balett, modernt/nutida dans, jazz och street.

Vem kan delta? Behöriga till den dagliga träningen är:

  • frilansande dansare
  • koreografer
  • danspedagoger

Gäller yrkesverksamma; inskrivna på AF kultur eller anslutna till Teaterförbundets riksavdelning för dans eller genomgått en godkänd yrkesutbildning. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste fem åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till den dagliga träningen. Dansare och koreografer från institutionsteatrarna kan delta i träningen i mån av plats.

Priser våren 2017:

Enskild klass: 100 kr

Veckokort: 200 kr

Klippkort/10 klasser: 500 kr

Terminskort: 600 kr (medlem), 800 kr (icke-medlem)

Alla träningskort är även giltiga på daglig träning på DC Väst, DC Stockholm och Dansehallerne i Köpenhamn.

Observera att baletten/daglig träning på Balettakademien, Stockholm ej ingår i vårt träningskort.

Klicka på fälten nedan för att se vilken typ av träning, vilka pedagoger och tider som erbjuds under veckan.