Daglig träning


NYHETER VÅREN 2018!

SHARING SESSIONS

Sharing sessions är ett medlemsinitiativ med förhoppning om att skapa en plattform för kollektivt utforskande och kunskapsutbyte inom dans. Under våren kommer sex olika danskonstnärer initiera en klass baserat på deras egna konstnärliga praktiker och vad som intresserar dem där och då. Fokus ligger på att tillsammans undersöka de idéer, koncept eller metoder som föreslås. Ett tillfälle för konstnärer att mötas, inspirera och bli inspirerade eller helt enkelt bara ett tillfälle att röra på sig tillsammans.
Sharing sessions kommer ligga på torsdagar kl 11.15-12.45.

Se mer här samt i schemat nedan.

IMPROVISATION

Fredagar kl 11.15- 13.15. Start 2/3 då Malin Astner leder improvisationen! “”Improvisation: I denna klass undersöker vi vad som genererar rörelse, vi aktiverar alternativa källor till rörelse och vår spontanitet. En utgångspunkt är förhållandet mellan vibration, resonans och rum, en annan är vår observation och aktion i förhållande till kontexten vi befinner oss i. Vi arbetar med förändring och hur vi kan föreställa oss saker annorlunda.
I klassens andra del jobbar vi på hur vi kan rikta fokus och uppmärksamhet i dansen och utförandet. Vi växlar mellan att utföra och bevittna för att också kunna analysera det skapade. Vi arbetar i tätt samarbete med musiken och dess komposition. Den 2/3 medverkar musikern Juan Pino och i klassen den 18/5 medverkar musikern Ola Paulson.”

KOREOGRAFISKA VERKTYG – PRAKTISKA PRAKTIKER

Tre moduler för dig som vill fördjupa ditt koreografiska arbete i grupp. Varje modul består av två träffar. Robert Logrell leder gruppen i att samla koreografiska praktiker och tillämpar dem i lab-miljö. Koreografiska praktiker äger rum på onsdagar kl 11.15 – 15 (med lunchpaus) med start den 7 februari.

Läs mer här.


SKRIV UT SCHEMA VÅR 2018

VeckaDatummån-fre 9.30-11.00 mån-fre 11.15-12.45
fredagar 11.15-12.45 WorkshopKoreografiska verktyg
onsdagar 11.15-15 (med lunchpaus)
Sharing Sessions
torsdagar 11.15-12.45
 
v 2411/6 -12/6
Månd. tisd.
Modernt
Rumiko Otsuka
v 2413/6 onsd.Modernt
Nidia Martinez Barbieri
v 2414/6 torsdag 11.30-13.30
15/6 fredag 11.30-13.30
Modernt
Joan Clevillé
v 3313/8-17/8
Kl.9.30-10.45 Gyro!
Kl.11.00-12.30 Mod.Balett!
Gyrokinesis
Pietro La Loggia
Modern balett
Jonas Svensson

OM DAGLIG TRÄNING:

Daglig träning på Danscentrum Syd håller en hög nivå för professionellt verksamma utövare inom dansfältet, främst dansare, koreografer och pedagoger. Klasser och workshops finns i stilarna balett, modernt/nutida dans, jazz och street.

Vem kan delta? Behöriga till den dagliga träningen är:

  • frilansande dansare
  • koreografer
  • danspedagoger

Gäller yrkesverksamma; inskrivna på AF kultur eller anslutna till Teaterförbundets riksavdelning för dans eller genomgått en godkänd yrkesutbildning. Den som inte kan påvisa yrkesverksamhet under de senaste fem åren eller inte kan upprätthålla rätt nivå på klass kan nekas rätt till den dagliga träningen. Dansare och koreografer från institutionsteatrarna kan delta i träningen i mån av plats.

Priser våren 2017:

Enskild klass: 100 kr

Veckokort: 200 kr

Klippkort/10 klasser: 500 kr

Terminskort: 600 kr (medlem), 800 kr (icke-medlem)

Improvisationsklasser: 1 klipp eller 100 kr

Sharing sessions är kostnadsfritt för medlemmar. För icke medlemmar 1 klipp eller 100 kr/session.

Alla träningskort är även giltiga på daglig träning på DC Väst, DC Stockholm och Dansehallerne i Köpenhamn.

Observera att baletten/daglig träning på Balettakademien, Stockholm ej ingår i vårt träningskort.

Klicka på fälten nedan för att se vilken typ av träning, vilka pedagoger och tider som erbjuds under veckan.