Ansökan om medlemskap

Namn: *

Adress: *

Postnr: *

Postadress: *

Telefon: *

Mobil:

Din epost: *

Hemsida:

Födelseår: *

Facktillhörighet:

Redogör för din yrkesverksamhet inom dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck med fokus på scenkonst de senaste två åren och/eller vilken minst tre-åriga yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance du har fullgjort:
*

:

Jag har läst och är införstådd med Danscentrum Syds stadgar.

Jag godkänner att Danscentrum lämnar ut mina kontaktuppgifter i arbetsförmedlande syfte.

Ange om du söker enskilt, juridiskt eller stödmedlemskap. Beskriv kortfattat varför du söker medlemskap i DC Syd och hur du vill stödja och delar föreningens ändamål: *

Bifoga diplom eller liknande dokument som styrker att du fullgjort en minst treårig yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus eller performance eller bifoga CV som beskriver omfattningen av din yrkesverksamhet inom den samtida danskonsten de senaste två åren.
Godkända filformat: .doc, .docx, .pdf Max storlek 1MB.