Emma-Cecilia Ajanki

SHARING SESSION

Torsdagen den 27 September kl. 11.15-12.45.

Jag kommer att dela med mig av olika visualiseringar och bilder som jag arbetar med för att utforska olika sätt att uppleva kroppen på.
Jag ser dansaren som en sensuell varelser och genom att arbeta med de olika sinnena kommer vi att experimentera med att
skapa en komplex kropp fylld av olika upplevelser som utgångspunkt för rörelsen och dansen.