TILLGÄNGLIGHET

På Danscentrum Syd finns:

  • hiss
  • tröskelfria passager
  • plats för rullstol
  • handikappanpassad toalett
  • Möjlighet att boka teckentolk vid behov
  • Inga starka dofter

Det finns inte:

  • Parkeringsplatser särskilt avsedda för funktionsvariationer
  • Syntolkning av föreställningar och hemsida eller hörslinga

Kontaktperson vid frågor om tillgänglighet: maria.forsman@danscentrum.se

Informationen uppdaterades senast 2017-05-04