Bli medlem

Det finns olika former av medlemskap i Danscentrum Syd. Enskilt medlemskap riktar sig till dig som är professionellt verksam dansare (eller angränsande) och juridiskt medlemskap för dig som producerar dans (eller angränsande) genom en förening, firma eller bolag. Du kan även vara stödmedlem. Ange i din ansökan vilken sorts medlemsskap du söker!

Ansökan behandlas av styrelsen och besked lämnas snarast.

Ansök om medlemskap

Stadgar Danscentrum Syd

Kollektivavtal

Priser medlemskap

Enskild medlem: 350:-/år Juridisk medlem: 1500:-/år Stödmedlem: 100:-/år

Plusgiro

Föreningens plusgirokonto har nummer 468 94 06 – 9. Glöm inte att skriva avsändare.

Information medlemskap

Danscentrum Syd består av 22 juridiska medlemmar/grupper och ca 70 enskilda medlemmar.

Juridisk medlem

Medlemskap för juridisk person ger berättigande till rådgivning och stöd rörande kollektivavtal och arbetsgivarfrågor. Du får dessutom följande förmåner:

 1. Hyra studior till subventionerade priser.
 2. Subventionerad daglig träning.
 3. Delta utan kostnad på Dansalliansens workshops.
 4. Möjlighet att hyra ljus- och ljudutrustning och dansmattor till väldigt låga priser via Teknikpoolen.
 5. Medlemsbrev med information om ansökningar, jobb och annat som händer i dansvärlden.
 6. Rabatt på Dansstationens, Inkonsts och Skånes Dansteaters föreställningar. Mer information om dessa rabatter finner du här!
 7. Dansförmedling som inkluderar:
  • Deltagande vid utbudsdagar och tillgång till Danscentrums nätverk.
  • Rådgivning och coachning kring bidragsansökningar.
  • Rådgivning inför produktion (juridisk form, pris, möjliga arrangörer och scener att spela på) och om kollektivavtalet.
  • Fora-paketet (som krävs för att följa kollektivavtalet)

Medlemskap kan sökas av juridisk person som har som huvudsyssla att producera dans eller konstnärligt angränsande scenuttryck om den konstnärliga ledningen uppfyller kriterierna för enskilt medlemskap. Juridiskt medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål.
Medlemskap ansöks skriftligen hos Danscentrum Syd. Som medlem är man skyldig att följa de avtal som föreningen ingår och juridisk person som påtar sig arbetsgivaransvar ska följa de kollektivavtal som Danscentrums riksorganisation tecknar. 

Enskild medlem

Som enskild medlem får du:

 1. Hyra studior till subventionerade priser.
 2. Subventionerad daglig träning.
 3. Delta utan kostnad på Dansalliansens workshops.
 4. Medlemsbrev två gånger per månad, med information om vad som händer i dansvärlden.
 5. Rabatt på Dansstationens, Inkonsts och Skånes Dansteaters föreställningar. Mer information om dessa rabatter finner du här!
 6. Dansförmedling som inkluderar:
  • Förmedling av uppdrag, jobb och kontakter.
  • Rådgivning inför uppstart av grupp eller första produktion.

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning inom dans, mim, nycirkus, performance eller kan styrka kontinuerlig professionell verksamhet inom dans med fokus på scenkonst, under de senaste två åren. Medlemskap kan uppnås av den som delar och stödjer föreningens ändamål. Medlemskap ansöks skriftligen hos Danscentrum Syd.

Exempel på godkända yrkesutbildningar finns här.

Stödmedlem

Stödmedlemskap kan sökas av enskild eller juridisk person som delar föreningens målsättning och vill bidra till dess  förverkligande. Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller mer. Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt  men inte rösträtt vid föreningens möten. Stödmedlem som blir förtroendevald av Danscentrum Syd har rösträtt vid föreningens möten. Några av de rabatter på scenkonst-föreställningar som Danscentrum Syds medlemmar åtnjuter gäller även stödmedlemmar, läs mer om detta här!