WORKSHOP OM DISTRIBUTION AV FRI DANSKONST

For information in English, contact Maker Culture Collective/ Dans i Blekinge.

Dans i Blekinge (Anna Johansson och Rebecca Yates) bjuder in danskonstnärer och andra aktörer till en workshop med fokus på distribution av fri danskonst. Projektet heter “Maker Culture Collective“.
I workshopen vill vi, med hjälp en karta, fördjupa oss i danskonstnärers förutsättningar och möjligheter för att skapa och distribuera danskonst. Samt diskutera och identifiera vilka hinder som kan finnas på vägen. Syftet är att hitta nya vägar för finansiering och distribution. Ni kan läsa mer om projektet här.
När: 28 maj kl. 09.00-12.00
Var: Danscentrum Syd, Bergsgatan 29, Malmö.
OBS Begränsat antal platser. Anmälan till: info@dansiblekinge.se

Information om projektet: 
MCC är vår ansats till att svara på hur mindre och perifert belägna scenkonstnärer (eller andra “makers”) når sin fulla potential genom att etablera ett nätverk av professionella scenkonstnärer som verkar utanför storstadsområdena i Sverige. Med detta nätverk som grund ämnar vi skapa en ny, konstnärsdriven, nationell turnéstruktur för dansområdet, samt undersöka hur vi kan använda digitala plattformar för att skapa direkt kommunikation med-, organisering av- och engagemang hos scenkonstpublik. Syftet med MCC är att förbättra förutsättningarna för regional etablering av scenkonstnärer och verka för att scenkonsten ska kunna leva i hela Sverige. Detta genom att öka kunskapen om de regionalt etablerade scenkonstnärernas villkor och genom att stärka distributionsledet för dansområdet. Vår erfarenhet är att en konstnärlig miljö främjas av öppna och jämlika möten mellan människor. Vi menar att människor inte ska exkluderas från det konstnärliga sammanhanget p.g.a. var i landet de valt att bo. Regionalt etablerade scenkonstnärer spelar en viktig roll för att konsten ska kunna leva i hela landet. De skapar relationer till den lokala publiken, vilket i sin tur skapar en känsla av gemensamt ägandeskap av producerade verk. Vi tror att scenkonstnärer runt om i Sverige, arbetar med nära relationer till den lokala publiken och med fokus på förankring av scenkonsten. Vi vill möjliggöra för regionalt etablerade scenkonstnärer att bjuda in varandra att framföra sina verk i det lokala sammanhanget.

Mer info finns här:
Dans i Blekinge | Maker Culture Collective