VI LANSERAR PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA

Under hösten 2019 drar vi på Danscentrum Syd igång en satsning kallad Producentstödet. Den är uppdelad i moduler; ANSÖKA – PRODUCERA – SÄLJA. Det är den första modulen PRODUCENTSTÖD: ANSÖKA som nu sjösätts. Varje juridisk medlem i Danscentrum Syd har möjlighet att välja ett projekt som kan få utökad coachning i ansöknings- och planeringsprocessen.

För mer information och för att få tillgång till Producentstödet, kontakta Jeanette Thuresson på jeanette.thuresson@danscentrum.se och beskriv vilket projekt du är intresserad av att delta med.

Utöver individuell coachning kommer det finnas mallar och digital handledning tillgänglig för våra juridiska medlemmar.

Läs mer om producentstödet på Danscentrum Syds blog!

Bild från workshopmed ReAct på Danscentrum Syd. Foto: Håkan Larsson/Dansalliansen