NYHET! SHARING SESSIONS

Sharing sessions är ett medlemsinitiativ med förhoppning om att skapa en plattform för kollektivt utforskande och kunskapsutbyte inom dans. Under våren kommer sex olika danskonstnärer initiera en klass baserat på deras egna konstnärliga praktiker och vad som intresserar dem där och då. Fokus ligger på att tillsammans undersöka de idéer, koncept eller metoder som föreslås. Ett tillfälle för konstnärer att mötas, inspirera och bli inspirerade eller helt enkelt bara ett tillfälle att röra på sig tillsammans.
Sharing sessions kommer ligga på torsdagar efter morgonklassen och varar i 1,5 timme.

31 JANUARI: ALMA SÖDERBERG

28 FEBRUARI : RACHEL TESS

14 MARS: TERESIA BJÖRK

28 MARS : FRÉDÉRIC GIES

11 APRIL: MALIN SKOGLUND

2 MAJ: ANETTE JELME OCH RICHARD ASKER

23 MAJ: RANI NAIR