OPEN CALL: RESIDENCY FOR DANCE ARTIST BASED IN SWEDEN + INTERNATIONAL GUEST

International residency at Danscentrum Syd with Michael Tang, Lava Markusson and Alexander Montgomery, January 2019. Photo by Jeanette Thuresson

 

UTLYSNING:
RESIDENS FÖR SVENSK DANSKONSTNÄR + INTERNATIONELL GÄST

Med stöd av Konstnärsnämnden utlyser Danscentrum Syd ett två-veckors residens för en svensk danskonstnär tillsammans med en internationell gäst. Deadline för ansökan är den 29 april!
Residenset ligger under sommaren 2019.
Ansöker gör du här.

Konstnärsnämndens nya residens i Sverige ger möjlighet att söka två veckors residens i Göteborg, Malmö eller Stockholm. 
Residensstipendiet kan sökas av koreografer och dansare för samarbeten där danskonstnärer bosatta i Sverige bjuder in utlandsbosatt samarbetspartner till Sverige.
Stipendiet består av 10 000 kr/per person för en tvåveckorsperiod samt ersättning för boende och resor. Stipendiaterna arrangerar själv boende och resor. Residensen gäller två veckor.
I ansökan anger du önskad period, se aktuell tidsram i ansökningsformuläret.
Residens i Göteborg
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Väst som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
Residens i Malmö
Residenset arrangeras tillsammans med Danscentrum Syd som ansvarar för värdskapet och bokning av dansstudio.
Residens i Stockholm
Studion är belägen i Konstnärsnämndens lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm.
(Residenset i Stockholm ersätter internationellt studiostipendium som utgår)
Nästa ansökningstid, deadline: 29 april 2019
Danscentrum Syd kommer framöver att ha möjlighet att anordna fyra residens per år i detta formatet. Alla ansökningstider framöver finns här.

Vid frågor, kontakta Anneli Strömqvist: anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
Konstnärsnämndens | The Swedish Arts Grants Committee
Eller på telefon: 08 506 550 70
www.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram arbetar för att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och ge danskonstnärer bosatta i Sverige ökade möjligheter till långsiktiga, internationella relationer. Programmet omfattar stipendier, residens, samverkansprojekt i Sverige och utomlands. Dansprogrammet ska även informera om svensk dans, vilket vi gör genom expertbesök, mässnärvaro och andra främjande insatser.

/ / / / / / / / ENGLISH / / / / / / / / / / /

A dance artist based in Sweden can invite an international artist for two weeks, for working together.

  • Studio and support at Danscentrum Syd
  • Travel and accomodation expenses for invited artist
  • Scholarship for both artists of 10 000 sek each

Note that the first deadline is already 29 of AprilTo the application.
For more information in English, contact Danscentrum Syd or Swedish Arts Grants Committee (Konstnärsnämnden).

Picture from international residency at Danscentrum Syd with Rumiko Otsuka and Kunihiko Matsuo, December 2018.