Bli medlem

Det finns olika former av medlemskap i Danscentrum Syd. Enskilt, juridiskt och stödmedlemskap. Ansökan behandlas av styrelsen och besked lämnas snarast.

Ansök om medlemskap

Föreningens stadgar finns att läsa här 

Kollektivavtal

Priser medlemskap

Enskild medlem: 350:-/år Juridisk medlem: 1500:-/år Stödmedlem: 100:-/år

Plusgiro

Föreningens plusgirokonto har nummer 468 94 06 – 9. Glöm inte att skriva avsändare.

Information medlemskap

Danscentrum Syd består av 13 juridiska medlemmar och ca 75 enskilda medlemmar.

Juridisk medlem

Dansgrupper eller koreografer som är organiserade som enskild firma eller förening kan bli juridisk medlem. Är du koreograf och anställer dansare, så måste du bli juridisk medlem för att kunna följa kollektivavtalet. Du får dessutom följande förmåner:

 1. Hyra studior till subventionerade priser.
 2. Subventionerad daglig träning.
 3. Delta utan kostnad på Dansalliansens workshops, som arrangeras i Malmö.
 4. Möjlighet att hyra ljus- och ljudutrustning och dansmattor till väldigt låga priser via Teknikpoolen.
 5. Medlemsbrev med information om vad som händer i dansvärlden.
 6. Rabatt på Dansstationens, Inkonsts och Skånes Dansteaters föreställningar.
 7. Dansförmedling som inkluderar:
  • Arrangörsbreven med info om aktuella turnéer.
  • Deltagande vid utbudsdagar och tillgång till Danscentrums nätverk.
  • Rådgivning inför produktion (juridisk form, pris per föreställning etc) och rådgivning om kollektivavtalet.
  • Fora-paketet (som krävs för att följa kollektivavtalet)

Enskild medlem

Enskild medlem kan den bli som har minst tre års yrkesutbildning eller kan styrka verksamhet inom dans med fokus på scenkonst under de senaste två åren. Exempelvis dansare, koreografer, danspedagoger, ljussättare och scenografer. Alla professionellt aktiva danskonstnärer i södra Sverige kan bli enskilda medlemmar efter att ha ansökt om detta hos styrelsen. Som enskild medlem får du :

 1. Hyra studior till subventionerade priser.
 2. Subventionerad daglig träning.
 3. Delta utan kostnad på Dansalliansens workshops, som arrangeras i Malmö.
 4. Medlemsbrev två gånger per månad, med information om vad som händer i dansvärlden.
 5. Rabatt på Dansstationens, Inkonsts och Skånes Dansteaters föreställningar.
 6. Dansförmedling som inkluderar:
  • Förmedling av uppdrag, jobb och kontakter.
  • Rådgivning inför uppstart av grupp eller första produktion (val av juridisk form och dyl).

Exempel på godkända yrkesutbildningar finns här.

Stödmedlem

Stödmedlemskap kan sökas av enskild eller juridisk person som delar föreningens målsättning och vill bidra till dess  förverkligande. Stödmedlem blir man genom att betala in fastställd årsavgift eller mer. Stödmedlemmar äger rätt att få information om föreningens verksamhet och har yttranderätt  men inte rösträtt vid föreningens möten. Stödmedlem som blir förtroendevald av Danscentrum Syd har rösträtt vid föreningens möten.